Loonwaardemeting

Wat is een Loonwaardemeting

De loonwaardemeting geeft precies aan wat het verschil in productiviteit is tussen een werknemer met een arbeidsbeperking en een regulier werkende collega. Het bepaalt dus de economische waarde van de medewerkers, uitgedrukt in een percentage ten opzichte van een reguliere collega. Op basis van dit percentage wordt bepaald hoe hoog de loonkostensubsidie is waarvoor de werkgever in aanmerking kan komen.

Sinds 1 juli 2021 hanteert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor loonwaardemetingen binnen de participatiewet één uniforme methode.

Bij Radmer maken wij gebruik van de systematiek CompetenSYS wanneer wij werken in opdracht van gemeenten, voor de medewerkers die vallen onder de participatiewet. Daarnaast kunnen wij ook loonwaarde meten binnen de Wet verbetering poortwachter om de arbeidsprestatie van een zieke medewerker binnen een bedrijf vast te stellen.

Een passende en duurzame plek

Als arbeidsdeskundigen vinden wij het belangrijk dat de medewerker een passende- en als het kan een duurzame werkplek heeft. Met passend bedoelen we een plek die aansluit op het werkniveau, de interesses en de belastbaarheid van de werknemer. Maar ook of de werknemer de juiste begeleiding krijgt en zich prettig voelt op de werkplek. Daarnaast is het van belang dat de werknemer daarmee voldoende inkomen kan genereren om zoveel als mogelijk in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Wij adviseren zowel werkgevers als de werknemers hierover.

Radmer-Sandra-klant

Waarom loonwaarde meten bij Radmer Arbeidsadvies?

Het bepalen van de loonwaarde en de hoogte van de loonkostensubsidie kan in principe worden gedaan met de kale cijfers die uit de loonwaardemeting komen. Echter gaan wij een stapje verder.

Loonwaarde meten is meer dan alleen een rekensom. Naast het gebruik van gevalideerde systemen vinden wij dat het uitvoeren van een loonwaardemeting door gecertificeerde loonwaardedeskundigen moet gebeuren, waar nodig ondersteund door een register arbeidsdeskundige.

Onze loonwaardedeskundigen hebben professioneel zicht op beroepsbeperkingen, stagnatie en welke eisen en taken een functie aan mensen stelt. Hierdoor kunnen wij tijdens de loonwaardemeting ook de passendheid van de functie vaststellen en adviseren over de begeleidingsbehoefte van de medewerker.

Raadgevers op gebied van

Loonwaardemeting

Frank ter Hedde

Loonwaardedeskundige
Register-arbeidsdeskundige

     

Henry Massop

Re-integratiedeskundige
Loonwaardedeskundige